Banner

 

Proiect PNCDI IIProgramul 4: PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Autoritate contractanta: CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP

Domeniul prioritar 3: Mediu

Directia de cercetare 3.3 : Protecţia şi reconstrucţia ecologică a zonelor critice şi conservarea ariilor protejate

Nr.contract: 32161/2008

Perioada de desfăşurare: 2008-2011

Anul finalizarii proiectului: 2011


                Titlul proiectului:

TEHNOLOGIE INOVATIVA DE REMEDIERE A SOLURILOR CONTAMINATE PRIN
ACTIVITATILE SPECIFICE INDUSTRIEI METALURGICE

"RESOLMET"

 

 

                    Director de Proiect:

                    Prof.dr.ing. Valer Micle
                    Tel.: +4-0264 - 401732
                    E-mail: valer.micle@sim.utcluj.ro

 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Facultatea de Ingineria Mediului si a Materialelor, Catedra IM
B-dul Muncii, nr.103-105, 400641 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 401 732